KMG Logo
Welkom bij Krav Maga Global Oost Nederland
 

Op deze website vindt u informatie over Krav Maga Global locatie Nijmegen en locatie Oss.

Krav Maga is op dit moment de meest effectieve verdedigingssport ter wereld. Krav Maga Global is de best georganiseerde Krav Maga organisatie ter wereld.

 

Wat is Krav Maga?
- Krav Maga is de meest efficiente full contact Israelische verdedigingssport die bestaat, waarbij het enige doel is om veilig uit een vervelende situatie te komen.
- Krav maga kent geen regels of beperkingen, alles is toegestaan.


Voor wie is Krav Maga geschikt?
- Krav Maga is geschikt voor iedereen!!
- De Krav Maga technieken zijn effectief, eenvoudig en makkelijk om te leren.
- Ze kunnen worden toegepast door zowel mannen, vrouwen of zelfs kinderen, ongeacht hun lichamelijke conditie, kracht of leeftijd.

Krav Maga is dus géén competitie sport, maar dient vooral de ontwikkeling van uzelf in uw:

- Weerbaarheid
- Fitheid
- Kracht en coordinatie
- Figuur en souplesse
- Conditie
- Zelfvertrouwen


Waarom lessen volgen bij Krav Maga Global Oost Nederland?
- Krav Maga Global (KMG) is de grootste wereldwijde organisatie van Krav Maga, geleid vanuit Israel, waarbij alle instructeurs jaarlijks regelmatig bij moeten scholen om de kwaliteit van technieken te waarborgen.
- KMG is een organisatie die wordt geleid door Eyal Yanilov, direct gerelateerd aan Imi Lichtenfeld, de grondlegger van Krav Maga.

- KMG Oost Nederland heeft scholen in Nijmegen en in Oss.
- De motivatie van oprichter en instructeur Serge Willems, is in de eerste plaats ideologisch en niet commercieel!
- Vanwege zijn decennia lange les-ervaring, ervaring in vechtsporten en zijn reguliere werkzaamheden als anesthesiemedewerker in het ziekenhuis, is Serge in staat om met passie en op de juiste wijze, alle doelgroepen te begeleiden.
- Daarnaast is Serge getraind door de directe pupillen van de oprichter van Krav Maga (waaronder Eyal Yanilov). Bij KMG-Nijmegen staat de sport zelf veruit op de eerste plaats!!!

 

Examens afnemen
(Instructeur Serge Willems tijdens een examen)

 

Wat is Krav Maga?


Krav Maga betekent letterlijk contactgevecht en is een verdedigingssport, die zijn oorsprong heeft in Israël. De oprichter van de beweging is Imi Lichtenfeld.

Op deze pagina vindt u informatie over de sport Krav Maga, de oprichter Imi Lichtenfeld, Eyal Yanilove de hoofdinstructeur van KMG-Nederland Franklyn Hartkamp.

Krav Maga
In 1948, toen de staat Israël werd gesticht, werd Imi hoofdinstructeur voor Krav Maga aan het instituut voor fysieke training van het Israëlische defensieleger. Later werd de zelfverdedigingskunst meer afgestemd op burgers. In latere jaren kreeg Krav Maga steeds meer een internationaal karakter, met scholen in diverse landen, waaronder Nederland en België. In Nederland is het in toenemende mate een onderdeel aan het worden van de opleiding tot politieagenten en militairen (net als in veel andere landen overigens).

Kenmerkend voor Krav Maga is dat training vaak plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals een ontvoeringssituatie, gevaar 's nachts, aanvallen op een belangrijk persoon, aanvallen met een vuurwapen of mes, enzovoorts. Waar zelfverdedigingsvormen als aikido en jiujitsu zeer subtiele technieken kennen, die de meeste mensen pas in echte gevechtssituaties effectief kunnen toepassen als zij ze jarenlang hebben geoefend en het wushu zeer veel sierlijke vormen kent, beperkt het Krav Maga zich grotendeels tot technieken die hoe dan ook snel effect hebben. Dit is met name om praktische redenen: technieken sluiten voornamelijk aan op natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval, en in veel gevallen moeten mensen zich in relatief korte tijd effectief kunnen verdedigen, waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt. Zaken als eer en aanzien zijn ook veel minder van belang in het Krav Maga dan in bijvoorbeeld het wushu.

Het Krav Maga is een geschikte methode voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden om in relatief korte tijd te leren om te gaan met (levens-)bedreigende situaties, zoals bedreigingen met mes of vuurwapen. Zoals iedere realistische vorm van zelfverdediging is het krav maga niet aan regels gebonden, buiten de regels van de wet. Trappen en stoten naar het kruis zijn toegestaan, evenals ellebogen naar het hoofd en het prikken van vingers in ogen of tegen de keel. Het is dan ook geen sport maar een zelfverdedigingssysteem. De beoefenaar van het Krav Maga zal dan ook indien mogelijk conflictsituaties proberen te vermijden, maar in het geval van een daadwerkelijke conflictsituatie, alles doen om te overwinnen.

 

 

Biografie Grootmeester Imi Lichtenfeld: geboorte en zijn leven in Bratislava
Imi (Imrich) Sde-Or (Lichtenfeld), grondlegger van Krav Maga, werd in 1910 te Boedapest geboren, een van de grotere steden van Oostenrijk-Hongarije. Hij groeide op in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, binnen een gezin dat sport en menselijkheid een grote waarde toekende. Met name deze twee aspecten van zijn opvoeding vormden zijn opmerkelijke karakter. Halverwege de jaren dertig begon het leven in Bratislava te veranderen. Aangestuurd door bepaalde bewegingen in Centraal Europa verschenen en fascistische en antisemitische bolwerken die tot doel hadden chaos teweeg te brengen en de joodse gemeenschap van de stad te verdrijven. Imi was intussen de ongekroonde koning geworden van een groep jonge joodse jongens, van wie de meeste zich hadden bekwaamd in boksen, worstelen en gewichtheffen. Deze groep atleten poogde de antisemitische bendes buiten de joodse woonwijk te houden, zodat ze daar geen verderf konden zaaien. Tussen 1936 en 1940 kreeg Imi derhalve vaak te maken met gewelddadige confrontaties en straatgevechten tegen de antisemitische schurken, zowel alleen als samen met zijn groep. Het ontbreekt hier aan ruimte om alle incidenten die Imi in die periode meemaakte te beschrijven, maar het volstaat om te zeggen dat Imi's geest en lichaam hierdoor werd omgevormd van een sportman tot een vechter. Deze voorvallen stelden hem in staat in een later stadium de zelfverdedigingtechnieken te ontwikkelen die nu bekend staan als Krav Maga.

Naar Israel
In 1940 verliet Imi zijn huis, familie en vrienden omdat hij het doelwit was geworden van de antisemitische plaatselijke autoriteiten. Hij ging aan boord van het laatste schip dat erin slaagde om uit te varen voordat de fascisten de macht in handen kregen. Dit schip was een oud binenvaartschip met de naam Pentcho dat was omgebouwd om honderden vluchtelingen uit Centraal Europa naar het beloofde land Israel (toen Palestina genoemd) te brengen. Het aangrijpende verhaal van de Pentcho en zijn passagiers wordt in detail beschreven in het boek Odyssey door John Birman (Simon & Shuster, New York, 1984)

In 1942 nam Imi dienst in het Tjechische legioen dat gedurende de tweede wereldoorlog onder bevel stond van het Britse leger. Hij diende circa anderhalf jaar in diverse plaatsen in het Midden Oosten, waaronder Libie, Egypte, Syrie en Libanon. Toen hij in 1942 afzwaaide kreeg Imi toestemming om zich in Israel te vestigen.

In die tijd dienden de vele vrienden van en oud leerlingen van Imi in de Hagana beweging, de militaire organisatie die aan de IDF (Israeli Defense Forces) voorafging. Imi werd voorgesteld aan generaal Itzcak Sadeh, hoofd van de Hagana, die hem onmiddelijk in de organisatie opnam omdat er behoefte was aan iemand met ervaring in man tot man gevechten. In 1944 begon Imi met de opleiding van Israelische manschappen: lichamelijke conditie, zwemmen, het gebruik van een mes en de verdediging tegen een aanval met een mes stonden hierbij voorop. In die periode leidde Imi meerdere elite eenheden van de Hagana en Palmach op (de befaamde voorloper van de speciale eenheden van de IDF) Ook de eenheden van Palyam (marine commando) en de politiemacht werden door Imi opgeleid.

In 1948, gelijktijdig met het uitroepen van de staat Israel en de oprichting van de Israel Defense Forces, werd Imi benoemd tot hoofdinstructeur Krav Maga van de School of Combat Fitness, Hij diende ongeveer twintig jaar in de IDF en wist in de tijd zijn technieken voor zelfverdediging en het gevecht verder te ontwikkelen en te verfijnen. Imi trainde persoonlijk de kopstukken van de Israelische speciale eenheden en leidde vele Krav Maga instructeurs op. Hierdoor verkreeg hij persoonlijke erkenning door vele hooggeplaatste Israelische officieren. We dienen te onthouden dat Imi's methode, Krav Maga, diende te voldoen aan de veelzijdige eisen van de IDF. Dat wil zeggen dat deze discipline eenvoudig te leren en toe te passen moest zijn, zodat de soldaat - ongeacht of hij van huis uit een kantoorklerk was of deel uitmaakte van een elite eenheid - zich in korte tijd kon leren verdedigen. Ook was het belangrijk dat de vaardigheden met een minimum aan oefening onderhouden konden worden. Nog belangrijker was het dat de door Imi ontwikkelde technieken ook onder de meest ongunstige omstandigheden konden worden uitgevoerd.

Na uit actieve dienst te zijn teruggetreden paste Imi Krav Maga aan om universeel te worden toegepast. De technieken werden veranderd zodat iedereen - man of vrouw, jongen of meisje, jongere of oudere- hier gebruik van kon maken om een aanval af te slaan. Om zijn methode te verbreiden stichtte Imi twee scholen, in Tel Aviv en Netanya, zijn woonplaats, Netanya een mediterraan vakantieoord waar vele Krav Maga instructeurs werden opgeleid, kreeg overigens binnen korte tijd bekenheid als bedevaartsoord voor de volgelingen van deze originele Israelische vechtdiscipline.

Gedurende die tijd bleef Imi Sde-Or als adviseur en Krav Maga instructeur van de IDF en andere Israelische veiligheidsdiensten. In 1972 werd de eerste civiele cursus voor Krav Maga instructeurs gestart in het Wingate Institute of Sport and Physical Educcation. Sindsdien heeft deze discipline zich verbreid over talloze civiele diensten in Israel en het buitenland. Duizenden mensen zijn inmiddels opgeleid in de eenvoudig te leren, no nonsense zelfverdedigingstechniek Krav Maga. Behalve leden van de Israelische veiligheidsdiensten en de Israelische politie, wordt deze ook onderwezen op scholen, particuliere instituten, particuliere studio's en nederzettingen (kibbutzim & moshavim).

In 1978 stichten Imi en enkelen van zijn meest trouwe volgelingen de Israeli Krav Maga Assosiation, die tot doel heeft deze discipline in heel Israel en daarbuiten te verbreide als doeltreffende zelfverdediging. Imi Sde-Or werd voor het leven benoemd tot voorzitter van deze vereniging.

Aan het begin van de jaren negentig sprak Imi de wens uit een Internationale Krav Maga Federatie te stichten waarmee zijn kennis over de hele wereld zou kunnen worden uitgedragen. Na enige tijd werd de federatie daadwerkelijk gesticht door Imi gezien als de vervulling van zijn droom. In 1996 kreeg Eyal Yanilov voorzitter en hoofdinstucteur van de federatie de ultieme rang van Master Level 3 / Expert Level 8. Tot zijn laatste adem bleef Imi, op 87 jarige leeftijd, in samenwerking met Eyal Yanilov, Krav Maga technieken en concepten ontwikkelen. Hij gaf aanwijzigen bij de training van degenen met de hoogste rangen en bracht veel tijd doormet het Israelische en buitenlandse Krav Maga instructeurs. Imi volgde de vorderingen van cursisten, vermaakte ze met zijn scherpe gevoel voor humor en deelde zijn kennis en ervaring met ze. Grootmeester Imi Sde - Or overleed in januari 1998, maar ging voldaan heen in de wetenschap dat de door hem ontwikkelde methodes door steeds meer mensen worden overgenomen.

 

 

eyalimi

Eyal Yanilov
Eyal Yanilov (born 30 May 1959) is an Israeli Krav Maga instructor and currently Chief Instructor of Krav Maga Global. He was a co-founder and Chief Instructor of the International Krav Maga Federation from 1996 to 2010.

Biography

Eyal Yanilov is a graduate of the School for Trainers and Instructors at the Wingate Institute for Sport and Physical Education and holds a degree in electrical engineering. He studied with the founder of Krav Maga, Imi Lichtenfeld Sde-Or beginning in 1974. He is the only person who jointly holds the highest level granted by Imi Lichtenfeld, Master level 3/8th Dan white and red belt and the Founder's Diploma of Excellence. Darren Levine also holds the Founder's Diploma of Excellence.

In 1981 Yanilov directed the first Krav Maga training seminar outside Israel and has brought Krav Maga to about 50 countries. He is the co-author of Krav Maga: How to Defend Yourself Against Armed Assault, written with Sde-Or. From 1984 until Sde Or's death in January 1998, Yanilov and Sde Or worked together to compile a comprehensive manual on the principles of Krav Maga and its various techniques. Until 2010, Yanilov served as head of the Professional Committee of the Israeli Krav Maga Association, established and served as the Chairman and Chief Instructor of the IKMF. He now leads the KMG - Krav Maga Global. Since the early 1980s, he has trained all the first generations of instructors in the United States, Europe, Latin America, South East Asia and Australia. He was featured on an episode of Human Weapon, where he demonstrated disarming techniques of Krav Maga. In 2010 Eyal founded MaxKravMaga.com - an online Krav Maga training program where members can learn Krav Maga directly from Eyal via video's supported by instructions.

 

eyal

Franklyn Hartkamp
Franklyn Hartkamp maakte in 1998 kennis met Krav Maga. Na een korte tijd besloot hij naar Israël te gaan om meer van dit systeem te leren, met de bedoeling om aan de civiele instructeurs cursus deelnemen. Na twee jaar van intensieve training, werd Master Yanilov zeer verrast door het hoge niveau van Franklyn Hartkamp welk hij toonde als een Krav Maga-specialist tijdens de Civiele Instructeurs cursus.

Vanaf het jaar 2000, geeft hij niet alleen les aan Nederlandse burgers en Security Officers, maar ook aan reguliere en speciale eenheden van de Politie, Justitie en Defensie. Dit, met het voordeel dat Franklyn Hartkamp zijn Krav Maga technieken en tactieken uit de eerste hand leert, van Master Eyal Yanilov. Tot op de dag van vandaag ontwikkelt Franklyn Hartkamp zich nog steeds door het volgen en geven van seminars en trainingen in binnen- en buitenland.

franklyn

diploma

 

 

 

 

Nieuws:
AANBIEDING:
Opstappakket
Niveau P2 halverwege 2018?
5 maanden contributie, 2 examens en 2 privelessen voor €225,- (normaal €315,-)

Donderdag 9 november hebben 7 leerlingen met succes het P1 examen gedaan. Met trots en plezier heb ik het examen af mogen nemen.
Elke kandidaat heeft het fantastisch gedaan, gefeliciteerd!!!!!

Kijk op de mediapagina voor foto's.

Demo van enkele technieken:

Technieken, ook voor vrouwen:

Krav Maga is genoemd in een uitzending van RTL-Nieuws. Klik hier om de uitzending te zien, Krav Maga wordt genoemd op tijdstip 09:28

Agenda (muv reguliere lessen):
Maandag 5 september 2016 beginnen de lessen weer in Oss.
Donderdag 8 september beginnen de lessen weer in Nijmegen.


Foto van een krav maga les

Tarieven:
Introductieles Gratis

Maandelijks (1 x per week) 35,--

3 maanden ineens: 90,-- (30,- per maand)

Studentenprijs 25,- per maand (collegekaart vereist)

Exclusieve groepslessen, seminars of bedrijfsuitjes: Prijs op aanvraag

 

Laatse update 30 september 2017, Copyright KMG Oost Nederland, Serge Willems